О ШКОЛИ

Основна школа ,,Светозар Милетић“ Врбас носи ово име од 01.09.1951. године и покрива територије прве месне заједнице, са преко 10.000 становника. Школа као и образовање и васпитање на овим просторима постоји и организовано делује много раније. Данашњи изглед школе постигнут је адаптацијом и изградњом 1988. године. Површина школске зграде је око 4020 квадратних метара и у новоизграђеним објектима сале за физичко васпитање са везним делом, што укупно износи 5626 метара квадратних. У школи има 25 учионица, уз мешовиту структуру учионичког простора, са кабинетима, радионицом и специјализованим учионицама. Школска библиотека броји више од 13.000 наслова.

Школу у текућој школској години похађа 721 ученик у 30 одељења. Колектив школе чини 86 запослених радника који успешно обављају образовно-васпитни процес и припремају ученике за живот у друштвеној заједници.

Наши ученици постижу одличне резултате у даљем школовању као и на бројним такмичењима, што потврђује тезу квалитетног рада одељењских заједница, помоћних радника и наставничког већа.

Настава је организована на српском језику. Специфичност рада школе је организовање наставе са елементима националне културе кроз неговање русинског, украјинског и мађарског матерњег језика.